Çim Çeşitleri (Grass Varieties)

çim tohumları, çim çeşitleri

Çim Çeşitleri (Grass Varieties)
Çimleri sıcaklık isteklerine göre de serin iklim bitkileri ve sıcak iklim bitkileri diye ikiye ayırabiliriz. Bu çim çeşitleri yalnızca kıyı bölgelerimizde veya iç bölgelerimizde yetişir diye kesin sınır çizmek mümkün değildir. Fakat biz çim çeşitlerimizi bu başlıklar altında inceleyeceğiz.

Serin iklim çim çeşitleri

Bu çimlerimizin başlıca özelliği, en iyi gelişme dönemleri 10-27 ºC toprak sıcaklığında olmasıdır. Havalar aşırı donlu ve kuru olmadığı kış aylarında iyi bir bakımla renklerini muhafaza edebilmektedir. Bunlar her birinin yaprak dokusu, boyu, gelişme hızları vb. özellikleri farklı olduğu için her birinin artı veya eksi yönleri bulunmaktadır. Bunlar kendi aralarında belirli oranlarda yapılacak karışımlarla birbirinin açık yönleri kapatılabilir.

Bu çim çeşitleri
Agropyron repens (Tarla ayrığı) : Türkiye’nin her tarafına yayılmış, gevşek fakat sağlam bir doku oluşturur. Uzun kök sistemine sahip, rizomlarıyla yayılan çim türüdür. Kaba doku oluşturur. Kurağa dayanıklıdır fakat yazın şiddetli sıcaklarında gelişmesi durur. Basılmaya dayanıklıdır. Tarım alanlarında yabancı ot olarak bulunur.

Agrostis canina (Tavus otu) : 1 gr.da 17.000 adet tohum bulunmaktadır. Bu çeşit üst sürgünler ile yayılan, dar yapraklı, kısa boylu, sarı yeşil renkli bir alt çimdir.Sık, yumuşak, keçe gb. bir doku oluşturur.Biraz kuraklığa dayanıklıdır, yabani otlarla mücadele edebilir.

Agrostis tenuis (Tavus otu) : 1-2 cm’ye kadar kısa biçilmeye dayanıklıdır.
– Sık ve yoğun bir çim yüzeyi oluşturur.
– Yaralandığında kendini çabuk yeniler.
– Kurak şartlara oldukça dayanıklıdır. En sıcak günlerde bile yeşil rengini muhafaza eder.
– Soğuğa ve dona dayanıklıdır.
– Rizom ve stolonları ile yayılarak gelişir.
– Agrostis tenuis ile yapılacak karışımlar yapraklarının ince olmasından dolayı güzel ve ince dokulu yüzeylerin oluşmasını sağlar.
1 gr. da 16.000 adet tohum bulunur. İnce tohumlu,alt çim. Sürekli yumak yapan sık dokulu, kısa boylu, yazın açık yeşil renklidir. Yaprak genişliği ortadır. Özellikle ağır topraklarda (killi topraklarda) zarar görebilir. Derin biçime elverişlidir.Biraz gölgeye dayanıklıdır. Susuz kaldığında özellikle renkleri sararır.

Agrostis stolonifera(Btaklık tavus otu) : 1 gr.da 12.000 adet tohum bulunur. Sık ve ince dokulu bir çim oluşturur. Derin biçime elverişlidir. Tohum ve stolonları ile üretilmektedir. Gençlik devresinde yavaş gelişir, serin ve yağışlı yerlerden hoşlanır. Besin maddelerince zengin tınlı-killi topraklarda, iyi drenaj koşullarında iyi gelişme gösterir.

Dactylis glomerata (Domuz ayrığı) : 1 gr.da 1100 adet tohum bulunur. Kaba demetler şeklinde çok rutubetli alanlara adapte olabilen, tüysüz, çok yıllık bir çim bitkisidir. Bu çeşitlerin tamamı dik eğimli alanlar ve banketler için uygundur

Festuca rubra (Kırmızı yumak) : 1 gr.da 1000 adet tohum içerir.İnce yada dar yapraklıdır.Bu bitkimiz kuraklığa oldukça dayanıklıdır. Gölgeye de dayanıklıdır.Hemen hemen her amaç için uygun olan çim türüdür.Bu bitkimizin orta derece basılabilirliği vardır.

Festuca ovina (Yumak Otu) : 1 gr.da 2000 adet tohum içerir.İnce yapraklı, sık dokuludur. Tüm festucalarda olduğu gibi yumak oluşturur. Kırsal alan peyzaj onarım çalışmalarında kullanılabilir. Çevre koşullarına dayanıklıdır.Hastalıklara duyarlıdır.Yoğun biçmelerde hastalıklara duyarlılık artar.Gölge çimidir.Yıpranmaya dayanıklıdır.Düşük sıcaklıklara dayanıklıdır.

Bunu da oku :  Bayçim

Festuca arundinacea (Uzun Yumak) : 1 gr.da 380-580 adet tohum içerir.Kaba dokulu, öbek halinde gelişme gösteren,ezilmeye ve basılmaya dayanıklı çok yıllık bir çim bitkisidir. Tohumla üretilir. rizomları ve kök sürgünleri ile kısa zamanda yayılır. Ekstrem sıcaklıklara karşı duyarlıdır. Asitli topraklarda yetiştirilebilir. Su isteği bakımından dayanıklıdır.

Festuca longifolia : Kaba yapılı, ezilmeye ve kısa biçmeye çok fazla dayanıklı değildir.Bu yüzden spor alanlarında kullanılamaz.Ancak dekoratif amaçlar için tercih edilen bir çimdir. Yaz-kış koyu yeşildir ve ayrıca Corticium hastalığına dayanıklıdır. Gölgeye toleranslıdır. Kurağa dayanıklıdır.

Lolium multiflorum (İtalyan çimi) : 1 gr.da 500 adet tohum bulunur.Kış ve ilkbahar ekimlerinden sonra güzel renk veren,tek yıllık,kaba dokulu ve hızlı gelişen bir çim türüdür.

Lolium perenne (İngiliz çimi) : 1gr.da 500 adet tohum bulunur.Bu bitki ülkemizin hemen hemen her yerinden yetişebilir.Dik,yatık ve yarı-yatık formları vardır.Gençken ince bir yapıya sahip olup sonra giderek kalınlaşır.Yaprakların rengi gençken canlı ve yeşil, yaşlandıkça saman rengi yeşile dönüşür.L. perenne serbest bırakıldığında 30-60 cm. arasında bir boya ulaşabilir.
Kışa çok dayanıklı değildir.Ani sıcaklık düşmelerinde zarar görebilir. Ilık ve serin yöreler rutubeti seven bu bitki için uygundur. Çevre koşullarına çok dayanıklıdır. Verimli topraklarda daha iyi gelişir.
A.B.D’deki ulusal testlerde yaprak lekesi, pembe kar küfü ve dolar spot gibi başlıca çim hastalıklarına karşı üstün direnç göstermiştir.
Çim tohumu çeşitleri arasında en hızlı yeşil olan oluşturan bir çim tohumudur.Spor alan karışım çim tohumlarının vazgeçilmezidir.İnçe yapraklı ve kısa boylu olup düşük boyda biçime uygun bir çeşittir.Kış şartlarına dayanıklıdır.Ilıman bölgelerde sürekli yeşil kalır.Çok yıllık bir çim tohumudur.Çim hastalıklarına dirençli bir varyete(çeşit) dir.

Lolium Perenne(ingiliz Çimi) Nasıl Ekilir?
Sonbahar ve ilkbahar ekimi yapılır.Tohum miktarı metre kareye 40gr.dır.Ekim derinliği 1-2cm.dir.

Pheleum pratense (Çayır kelp kuyruğu) : 1gr.da 2000 adet tohum vardır. Bu bitki yabani karakterde olduğu için dayanıklılık bakımından önemli çim türüdür. Kültüre alınması zor bir çeşittir. Geniş yapraklı,kuraklığa hassas, kendini yenileme yeteneği yüksektir. Vejetasyona erken başlaması bir avantajdır.Ağır ve rutubetli topraklar için çok uygundur.

Poa pratensis (Çayır salkım otu) : 1gr.da 3300 adet tohum bulunur.En sık dokuyu oluşturan çimdir. Yavaş gelişme gösterir, kuraklığa ve yıpranmaya dayanıklıdır. Koyu yeşil renklidir.Orta yada geniş yaprakları vardır. İlk bir aydan sonra karışımlarda çok sağlam yer tutar. Yoğun sürgünü vardır. Kendini yenileme yeteneği yüksektir. Besin maddeleri bakımından zengin topraklar ister. En önemli duyarlılığı pas hastalığıdır.Toprak fakirse hemen yaprak pas hastalığına yakalalanır.

Sıcak iklim Çim türleri
Özellikle subtropik ve tropik çim türleridir. Özellikle ülkemizde Nisan-Ekim aylarında istenilen fonksiyonları yerine getirirler. Ege ve Akdeniz Bölgeleri gibi sıcaklığın fazla olduğu ortamlar varsa bu devre Mart başından Kasım sonuna kadar da olabilir. Bu devre dışında kalan dönemde sıcak iklim çim türleri sarı yada açık kahverengi bir görüntüye sahip olur. Bu nedenle bazı çalışmalar da bu türler kullanılmak istenilmez.
Toprak sıcaklığı 5-8 ºC olduğunda gelişme gösterir. Bu sıcaklığın altında olursa alt kısmında sararmalar gözükür. Mart 15- Ekim başına kadar yeşil kalır. Özellikle sıcak iklim çevre koşullarında iyi gelişme gösterir. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü G. Afrika, K. Afrika, Filistin, İsrail’deki çim türleri yetiştirilebilir. Deniz tuzlu rüzgarlarından zarar görmez. Zoysia japonica biraz duyarlıdır. Ayırmayla, köklü çelik ve çelik ile üretilebilir. Çok derin biçilmemelidir, biçilirse renk değişimi görülebilir. Kışın kullanılmayan alanlarda bilhassa yazlıklarda kullanılması tavsiye edilir. Su istekleri daha azdır.

Bunu da oku :  Doğal Rulo Çim

Axanopunus offinis (Halı çimi) : 1gr.da 2700 adet tohum bulunur. Fazla boylanmaz, sık ve kaba dokuludur. Kumlu ve tınlı topraklarda çok iyi gelişme gösterir. Düzenli biçimle daha az boylandırılır. Düzenli biçim sık bir doku yapmasına da elverişli bir ortam oluşturur. Erozyon önleyicidir.Bol ve sağlam kök oluşturur. Otoyollarda şevlerde kullanılabilir.Yıpranmaya dayanıksızdır.Yarı gölge ortamlarda gübre takviyesi ile yetiştirebilir. Kışın soğuklarda, erken ve geç donlarda bozulma gösterir.

Buchloe dactlyloides (Buffalo çimi) : 1 gr.da 2700-3000 adet tohum bulunur. Axanopunus offinis’e benzer ama daha yavaş gelişir, rizomlarıyla yayılır, kaba dokuludur.15 cm.’ye kadar boy yapabilir. Bakımsızlığa dayanıklıdır. Sık biçime dayanıklıdır. Besin maddesi bol olan, iyi drene edilmiş topraklarda iyi gelişme gösterir.

Cynadon dactylon c.v.(Bermuda çimi) : 1 gr.da 3300-4400 tohum bulunur. Hızlı gelişen bir çim türüdür. Hemen hemen her toprakta yetişebilir.Su birikintisi sevmez.İyi drene edilmiş toprak ister, güneşi sever, Kuraklığa dayanıklıdır, gölge ortam istemez. İyi bir görüntü için sık biçim gerekir.Biçim yüksekliği 1,5-3 cm. arasında değişir. Toprak sıcaklığı 5 ºC altına indiğinde üst organlar sararır hatta kurur.

Cynadon tranvaalensis (Uganda çimi) : C. dactylon’ a göre daha dayanıklı ve daha ince dokuludur. Daha hızlı gelişme gösterir. Daha az yeşildir. Her türlü toprakta yetişebilir.Havalı, iyi drene edilmiş topraklarda iyi gelişir. Gölge istemez. Sık biçim ister 5 ºC nin altında yapraklar sararır. Deniz tuzlu rüzgarlarına ,nispeten daha dayanıklıdır.

Dıgıtera decumbens : Nemli, drenajı iyi, besin maddelerince zengin topraklarda daha iyi gelişme gösterir.En önemli özelliği hastalık ve zararlılara dayanıklıdır. Sık biçime gelmez.

Zoysia japonica (Japon çimi, Kore çimi) : 1 gr.da 3000-5000 adet tohum bulunur.Sürünücü gelişme gösterir.Kaba dokuludur. Sık gelişme gösterir. Humuslu topraklarda daha iyi gelişir.Dayanıklıdır. Fakir topraklar da gelişme gösterir. Sıcak iklim çim türleri içinde soğuğa en dayanıklı olanıdır.Çok sert soğuklarda kahverengi bir renk alır. Yıpranmaya, kısa biçime dayanıklıdır.Yarı gölge ortamlarda yeişebilir.

Sea Spray Paspalum : Tuza dayanıklılık=10,000 ppm’e kadar + atık su kullanımı

TifDwarf – SeaSpray Paspalum – SeaDwarf Paspalum sertifikalı ve patentli çim çeşitleridir. Sadece lisans almış firmamız tarafından üretilip satılabilir.

BELIDA (İngiliz Çimi) : Değişik iklim şartlarına yüksek derecede adaptasyon gösterebilen,genetik tabanı bir hayli geniş bir çeşittir.Bu özellik,çeşidin ıslahı aşamasında,çok sayıda farklı eko-tiplerin kullanılmış olmasından kaynaklanmaktadır.Elverişsiz dönem veya şartların ardından,güçlü bir büyüme sergileme yeteneğinde olan BELIDA,aşınmaya veya kışa dayanım gösterir.Hastalıklara toleransının yüksek olması çeşide sağlıklı bir görünüş kazandırır.İlk ekimde çabuk çimlenir ve tutunur,baharda erkenden ve hızlı biçimde gelişir.

Bunu da oku :  Doğal ve Sentetik Çim Karşılaştırması

ECHO (Kırmızı Yumak) : Süratle çıkış yapar,tutunur,gümrah büyüme ve iyi bir adaptasyon gösterir.İnce yapraklara sahip olup,bakım istekleri fazla değildir.Sağlam Köksal (rizom) ları vasıtasıyla yeşil alanlardaki boşlukları kapatma yeteneğindedir.Aşırı yaz sıcaklıklarına,kuru ve gölgeli şartalara toleranslıdır.Tek başına ve diğer yumak tip veya çeşitleri ile birlikte ekildiğinde,eski çim alanlarında kendine yenilemesine,tekrar taze yeşil bir görünüm kazanmasına katkı yapar.

BERMUDA ÇİMİ : Aşırı sıcak olmayan,parlak güneşli açık alanları sever,gölge yerlerden hoşlanmaz.Kuru şartlara,su yetersizliğine ve aşınmaya karşı dirençlidir.Soğuğa karşı duyarlıdır.Nispeten gevşek yapılı olan süzek toprakları sever.Sık,üniform,cazip ve kaliteli bir yeşil örtü oluşturur,özellikle insan hareketlerine kesif olduğu park ve spor alanları gibi yerler ile yazlık ev bahçelerinde tercih edilir.

CAPRI(İngiliz Çimi) : Yüksek sıcaklıklara ve hastalıklara tolerans gösterir.Çok ağır geçmeyen kış şartlarına dirençlidir.Kış sürecinde muhafaza ettiği koyu yeşil rengi,homojen yapısı yoğun görünüşü ile sağlıklı bir çim örtüsü oluşturur.Ilık ve nemli şartlar altında bile hastalıklardan etkilenmez.Çok hızlı şekilde çimlenir,ilk gelişme döneminden başlayarak,yüksek oranda kardeşlenir; toprağa çabucak tutunur ve yabancı otları bastırtır;bu sebeple ilk ekildiği yılda kaliteli bir çim meydana getirir.

FINELAWN (Kamışsı Yumak) : Ilık ve kuru iklimlere uygundur.Sıcağa toleranslı olup su isteği nispeten azdır.Kuru şartlara bile yaprakları yeşil kalmaya devam eder.Çok sayıda sapın oluşturduğu sıksı bir çim örtüsü ve dokusu meydana getirir.Dar,yeşil yaprakları cazip ve hoş görünüşlüdür.Geniş bir genetik tabana sahip olduğu için zaman,zaman görülen aşırı sıcak,kurak veya soğuk havalardan çok fazla etkilenmez,çoğu hastalıklara ise toleranslıdır.

Erogrostis angustifolia : Yıpranmaya ve sık biçime dayanıklıdır.

BERMUDA (UGANDA) ÇİM TOHUMU
Bermuda çimi çok kısa biçime, yüksek sıcaklığa, yoğun kullanıma, tuzlu ve kireçli sulara dayanıklılığının çok iyi olması ve kendini hızlı yenilemesi önemli özellikleridir
Sağlıklı, güçlü ve derin kökleri sayesinde en kurak yazlarda bile taze yeşil bir görüntü sağladığından, bütün bir yıl boyunca yeşil kalır. Kuvvetli rizom ve stolon oluşturur, kurağa, soğuğa, sıcağa ve tuzluluğa dayanıklıdır. Nemli ortamlarda iyi gelişir.

ADROFUT6
Yavaş büyüyen, ultra gür ve ince yapraklı çim örtüsü elde etmek için, turfgrass Seed listesinde yer alan çim varyetelerinden hazırlanmıştır
Mükemmelliği araştırmalar ve denemeler sonucu kanıtlanan ADROFUT6 değişik iklim şartlarına çabuk adaptasyon özelliği ve yıl boyunca homojen yeşil görüntü oluşturması ve hastalıklara dayanıklılığı ile kendini ispatlamıştır

G4
Akdeniz bölgesi hariç tüm bölgelerde kullanılabilir. Yoğun şekilde ezilmelere ve basılmalara maruz kalan alanlarda mükemmel sonuçlar vermektedir. Güçlü ve derin kök yapısı kuraklığa karşı dayanıklı olmasını sağlamaktadır. Sıcaklığa, tuza ve basılmaya dayanmanın yanı sıra ince ve sık dokusuylada etkileyicidir. Su kitlesinin düşük veya yetersiz olduğu alanlarda bir numaralı seçenek olarak değerlendirilir.

5/5 - (11 votes)
(Visited 2.609 times, 1 visits today)

1 thought on “Çim Çeşitleri (Grass Varieties)

  1. En dayanıklı çim hangisi?
    Zoysia japonica’nın farklı iklim şartlarına da dayanaklı bir yapıya sahiptir, Zoysia japonica, soğuğa en dayanıklı sıcak iklim çimi olarak adlandırılıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir